Buurtvereniging Kloosterveen

Kloosterveen historie:

Het gebied wat nu kloosterveen is, maakte ooit onderdeel uit van een uitgestrekt gebied, dat ongeveer 10.000 jaar geleden is ontstaan.Asserwijk woonboten
Het veengebied behoorde vroeger tot het bezit van de omringende dorpen. Het deel waar nu Kloosterveen ligt, was eeuwenlang eigendom van de boeren van Witten. Deze situatie veranderde in 1260 na de stichting van het klooster Maria in Campis in Assen. Dat klooster verwierf in de loop der tijden veel bezittingen en vanaf 1487 behoorde ook het hele dorp Witten tot de kloosterbezittingen. Daardoor kwamen ook de veengebieden in het bezit van het klooster en daarmee is de naam "Kloosterveen" verklaard.

Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw vond hier op grote schaal de winning van turf plaats. Na de turfwinning werden de gronden geschikt gemaakt voor landbouw. In deze ontginningsperiode nam de bevolking snel toe. Dit leidde in 1841 tot de vestiging van een "bijschool", in 1881 gevolgd door een volwaardige lagere school. Het gebouw daarvan staat nog steeds aan de Hoofdvaartsweg NZ (achter nummr 96). Een groot deel van de bevolking leefde toen overigens in plaggenhutten. Veel van de (lint) bebouwing langs de Drenthese hoofdvaart dateert uit de 19e eeuw en uit het begin van de 20ste eeuw.
       (met dank voor de geschiedschrijving aan J.T. Battjes)